ترکیبات آلدئیدی

ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم : دومین گروه مهم تشکیل دهنده ترکیبات ضدعفونی کننده ها ترکیبات آلدئیدی نظیر فرمالدئیدو گلوتارآلدئید میباشد. این ترکیبات بر روی طیف وسیعی از عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی موثر است. این ترکیبات با اختلال در سنتز DNA و RNA مانع رشد و تکثیر میکروارگانیسمها می شوند. اثر میکروب کشی ترکیبات آلدئیدی با ترکیبات چهار تایی آمونیوم تشدلیل میگردد. لذا ضدعفونی کننده تجاری که دارای ترکیبات آلدئیدی به همراه ترکیبات چهارگانه آمونیوم هستند، دارای قدرت ضدعفونی کنندگی بالایی دارند. از دیگر مزایای ترکیبات آلدئیدی، این است که این ترکیبات خاصیت خورندگی بر روی تجهیزات فلزی یا پلاستیکی ندارد. همچنین این ترکیبات دارای ماندگاری بالایی هستند به طوری که تا دو هفته دارای اثر دهی می باشند.

 

ترکیبات فنولی

ترکیبات فنولی یکی دیگر از ترکیباتی است که در ساخت مواد ضدعفونی کننده کاربرد دارد. فنول یکی از شناخته شده ترین ضد عفونی کننده ها محسوب شده که در دسته ضد عفونی کننده های ضعیف قرار می گیرند. ترکیبات فنولی با نفوذ در دیواره سلولی میکروارگانیسمها باعث تخریب دیواره سلولی میکروب ها میگردد. فنول بر روی باکتریها (گرم مثبت و گرم منفی) و قارچ ها اثر کشنده دارد ولی بر روی اسپورها و ویروسها (ویروس بیماری گامبرو و یا آسفالو میلیت) ضعیف اثر می کنند اما بر روی ویروس عامل بیماری برونشیت عفونی، نیوکاسل و آنفلوآنزا موثر است. کروزل یا متیل فنول (C۶H CHOH) از این دسته ترکیبات بوده و اثر ضد باکتریایی آن بیش از فنول است. از دیگر ترکیبات فنلی می توان به کروزل، استروک، لیزول و دتول اشاره نمود. مواد ضدعفونی کننده تجاری که کروزل جزء ترکیبات آن باشد، میتوان برای ضد عفونی محوطه اطراف سالن ها و یا حوضچه های ضد عفونی مورد استفاده قرار داد.

 

هالوژن ها

در بین هالوژنها، کلر و ید بیشترین مصرف را در ساخت ضد عفونی کننده ها دارند. کلر بطور گسترده در ساخت ضد عفونی کننده های مرغداری ها کاربرد دارد و دارای خواص ضد باکتریایی و ویروسی می باشد. ضد عفونی کننده های شامل کلر برویروس عامل بیماری برونشیت عفونی، نیوکاسل، آنفلوآنزا، گامبر و موثر هستند. مواد ضد عفونی حاوی کلر در محیطهای اسیدی فعالتر از محیطهای قلیایی هستند لذا افزودن صابونها به ضد عفونی کننده های حاوی کلر باعث کاهش تأثیرپذیری این ماده ضد عفونی کننده

خواهد شد. همچنین مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر بهتر است بجای آب سرد، در آب ولرم رقیق گردد زیرا ترکیبات کلره در محلول های گرم بهتر از محلول های سرد عمل می کنند. ترکیبات هالوژنی به دلیل فعالیت پایین این دسته در حضور مواد آلی، بهتر است برای ضدعفونی حوضچه مورد استفاده قرار نگیرد. ضد عفونی کننده های حاوی ید در برابر ویروسها مؤثر هستند. معمولا از مواد ضد عفونی کننده حاوی ید به علت قیمت بالا در قسمت درب ورودی سالن برای ضد عفونی کردن چکمه و یا دستکش کارکنان قبل از ورود به سالن های تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اسید فسفریک

در ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های مرغ بومی اگر چه اسید فسفریک خاصیت میکروب کشی ندارد اما استفاده از ترکیبات اسید فسفریک به دلیل ایجاد محطی اسیدی باعث افزایش فعالیت بعضی از ترکیبات ضد عفونی کننده نظیر گلوتارآلدئید را فراهم می آورد و قابلیت انحلال مواد ضدعفونی کننده را در آب های سخت ( با خاصیت قلیایی) را فراهم می آورد و باعث عملکرد بهتر مواد ضدعفونی کننده می شود.

 

معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش سوم

معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش سوم

پیشگیری از شیوع بیماری (واکسیناسیون)

واکسیناسیون بعنوان سومین و اصلیترین سد در برابر شیوع بیماری در گله محسوب می۔ گردد. در کشورهای توسعه یافته غالبا سیاست پیشگیری از بیماری ها بر اساس ریشه – کنی و معدوم سازی استوار است اما در کشورهای در حال توسعه و ایران با توجه به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی و وضعیت اپیدمیولوژی بیماری ها سیاست مبارزه با بیماری های فوق عمدتا مبتنی بر کنترل بیماری از طریق واکسیناسیون می باشد، و تنها در خصوص بیماری های مشترک موضوع ریشه کنی در دستور کار است.

کلمات مرتبط : واکسیناسیون طیور ، واکسیناسیون مرغ بومی ، بیشگیری از بیماریهای مرغ بومی ، DNA مرغها ، بیماری های مشترک مرغ ها ، پرورش مرغ ، معرفی انواع بیماری های مرغ بومی