مرغ یکی از گونه‌های پرنده بوده که قادر به پرواز کردن نیست. عمر این پرنده بین ۵ تا ۱۱ سال می‌باشد. تاین گونه از دانه‌ها، گوشت و گیاهان تغذیه می‌کند. نگهداری و پرورش از آن بسیار راحت و کم هزینه می‌باشد و به همین دلیل روستائیان و عشایر به نگهداری از آنها به صورت گله‌ای می‌پردازند.

یکی از ویژگی هایی که نگهداری این پرنده را به صرفه کرده مقاوم بودن آنها در مقابل بسیاری از بیماری ها است. این گونه از پرنده بعد از گذشت 21 روز از تخم خارج می شود. امروزه به دلیل پایین امدن شدید اعتماد مردم نسبت به گونه هایی که در بازار عرضه می شوند ، باعث شده اند تازمینه پرورش مرغ محلی بسیار رونق یابد. چرا ؟

 مرغ های بومی در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم هستند .این پرنده ها تا 7 ماه تخم گذاری می کنند و بعد از آن به عنوان فراورده های گوشتی به کشتارگاه ها روانه می شوند.