لوازم مرغداری

//لوازم مرغداری

لوازم مرغداری

در مرغداری ها جهت بالا بردن راندمان از لوارم گوناگونی بهره گیری می شود. دانخوری ، آبخوری و پرکن نمونه هایی از این لوازم هستند که تمام نیاز های کاربر را رفع کرده و فعالیت جوجه کشی و پرورش جوجه را به صورت حرفه ای و صنعتی می کند. این نکته شایان ذکر است که این لوازم تنها در مرغداری ها استفاده نمی شوند بلکه در سایر فعالیت ها و اماکن مانند سالن های پرورش جوجه نیز مورد استفاده قرار می گیرند.