واکسیناسیون اولیه به طریق اسپری

واکسیناسیون اولیه به طریق اسپری

واکسیناسیون اولیه به صورت افشان درشت انجام شود و قطر قطرات آب حدود ۰/۱۵ میلیمتر یا ۱۵۰ میکرون باشد. هرز رفتن محلول واکسن عمدتاً ناشی از تبخیر در اثر استفاده از افشان ریز و یا چکه در اثر استفاده از افشان درشت است. بنابراین این ضایعات باید در محاسبه حجم محلول واکسن در نظر گرفته شود و جبران گردد.

واکسیناسیون جوجه های یک روزه موجود در جعبه

واکسیناسیون جوجه های یک روزه موجود در جعبه

۰ واکسیناسیون در خنکترین وقت روز انجام شود.

• جعبه ها به ردیف چیده شوند .

• هیترها و دستگاه تهویه خاموش شوند. •

با وارد کردن ضربه آهسته به جعبه ها، جوجهها را بیدار کنید .

• بهترین میزان افشاندن واکسن برابر با ۰/۵ لیتر به ازای هر هزار جوحه است .

۰ اسپری را از فاصله ۲۰۳۰ سانتی متری بالاتر از سطح جوجه ها انجام دهید افشاندن مجدد نیز انجام شود . پس از واکسیناسیون حداقل به مدت پانزده دقیقه جوجه ها را در جعبه باقی بگذارید

۰ قبل از واکسیناسیون نور را زیاد کنید تا طیور دور جمع شوند .

۰ سپس نور را کم کنید، آنقدر که فقط بتوان دید.

هیترها و دستگاه تهویه را خاموش کنید.

در سالن های روشن و پر نور، به خاطر جلوگیری از وحشت زدگی طیور، واکسیناسیون در شب انجام شود (. ۰ اسپری را از فاصله ۳۰ سانتی متری بالاتر از سطح طیور انجام دهید . • افشاندن مجدد نیز انجام شود . این روش در هر ساعت ۲۰۰۰۰ طیور قابل واکسینه شدن است .

۰ بهترین میزان افشاندن واکسن نیم تا یک لیتر به ازای هر هزار طیور  توسط دستگاه اسپری مدرن و یا یک لیتر به ازای هر هزار طیور توسط دستگاه اسپری باغبانی میباشد.

 واکسیناسیون تشدید کننده از طریق اسپری

به این منظور از افشان ریز که موجب تولید قطراتی حدود ۰/۵ میلیمتر (برابر با ۵۰ میکرون) میباشد، جهت واکسیناسیون دوم استفاده کنید.

۰ این ذرات ریز واکسن به عمق دستگاه تنفسی نفوذ می نمایند .بنابراین برای اجتناب از واکنشهای بعد از واکسیناسیون ، از این روش فقط برای واکسیناسیون تشدید کننده استفاده

• تجهیزات مورد استفاده برای افشاندن و آماده سازی محلول واکسن صرفاً باید برای واکسیناسیون نگهداری شوند.

۰ درب و پنجره های سالن کاملا بسته شوند، هیترها و دستگاه تهویه خاموش گردد.

۰ مطوئن شوید که سیم برق دستگاه افشان بتواند به دورترین نقطه در سالن برسد. دستگاه اسپری برای تولید ریزترین اندازه قطرات آب تنظیم شود.

• مقدار افشاندن ۰/۴ لیتر به ازای هر هزار طیور

۰ یک سالن به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می تواند در ۱۵ دقیقه مورد افشان قرار گیرد حداقل تا ۱۵ دقیقه بعد از واکسیناسیون، هیترها، دستگاه های تهویه و… نباید روشن شوند.

• پوشیدن دستگش ، استفاده از ماسک صورت و عینک های حفاظتی به هنگام اسپری بطور اکید توصیه می شود .

گروه صنعتی اسکندری در آپارات
گروه صنعتی اسکندری در اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری در فیس بوک
گروه صنعتی اسکندری در تلگرام
گروه صنعتی اسکندری در تویتر
گروه صنعتی اسکندری در یوتیوب