در مورد پرنده قو

در مورد پرنده قو | قو یکی از پرندگان بزرگ میباشد که بر روی آب زندگی میکند که بسیار نزدیک به اردک ها و غاز ها میباشد، قو بال های فوق العاده قوی دارد که گفته میشود گاهاً ظربات مرگباری را نیز با آنها وارد میکند البته قو یک حیوان آرام میباشد و فقط زمانی که احساس خطر نماید اقدام به دفاع از خود خواهد نمود.

محل زندگی قو

محل زندگی قو ها

قو در هر دو طرف کره شمالی و جنوبی یافت میشود پرندگانی که در کره شمالی زندگی میکنند بدنی به رنگ سفید همراه با سر نارنجی دارند و قوهایی که در قسمت جنوبی کره زمین زندگی میکنند مخلوطی از رنگ سفید و سیاه و یا سفید و قرمز میباشند.

قو زمانی که بر روی آب شنا میکند با پای خود مسر را میتواند تغییر دهد، و این زمانی به درد این پرنده خواهد خورد که در حال شکار کردن باشد. قوها پرندگانی هستند که که بیشتر از گیاهان تغذیه میکنند، قوها در کنار آب ها زندگی میکنند که پر از گیاهان باشد ، انواع گیاهان ابزی مانند جلبک دریایی و همچنین حشرات موجود در آب و حتی ماهی ها را نیز میخورند.

دشمنان قو

دشمنان قو

با توجه اندازه بزرگ پرندگان قو چندین شکارچی در طبیعت وجود دارد که آنها را شکار میکنند. یکی از این شکارچیان انسان میباشد که قو را برای گوشت آن شکار میکنند، دیگر شکارچیان این پرنده گرگ ها ، راکون ها و روباه ها هستند که خود قو و حتی تخم آن را شکار میکنند.

در مورد پرنده قو

تخم گذاری و جوجه کشی قو

قو ها به پرنده های عشق معروف هستند چراکه یک بار برای همیشه ازدواج میکنند و بعد از ازدواج تا آخر عمر با هم هستند، قو اکثراً بین ۳ تا ۹ تخم میگذارد که مدت زمان جوجه کشی طبیعی آن یک ماه میباشد که بعد از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند مادر آنها این جوجه ها را از تمامی شکارچیان محافظت مینماید و همچنین شنا کردن در آب را به آنها می آموزد.

پرنده قو

قوها به نوعی میباشند که هم مناسب برای پرواز و هم مناسب برای زندگی در دریا ساخته شده اند و بدین صورت میتوانند به راحتی هم در دریا زندگی کنند و هم پرواز نمایند. در کل جهان حدوداً ۷ نوع قوی مختلف وجود دارد که رفتار آنها دقیقاً مطابق با مکان زندگی آنها میباشد.

انقراض پرنده قو

انقراض قوها

امروزه قوها یکی از حیوانات در حال انقراض میباشند که به دلیل شکار و از دست دادن محل زندگی بوده است ، آلودگی آب نیز یکی دیگر از این عوامل میباشد.


گروه صنعتی اسکندری یکی از تولید کنندگان معروف در زمینه انواع دستگاه های جوجه کشی میباشد.