سایر پرندگان

سایر پرندگان ( Other birds ) | مدتی است که پرورش انواع پرندگان به یکی از

راه‌های کسب درآمد تبدیل شده است. برای مثال، پرنده‌ای مانند فنچ زینتی بوده و از

قیمت بالایی برخوردار است. این پرنده ۷ تا ۱۰ روز بعد از لانه سازی شروع به تخم گذاری می‌کند.

یا گونه دیگری از پرنده مانند اردک که آب دوست و بسیار حریص است به طوری که

میزان تغذیه آن بسیار بالا می‌باشد. برای فعالیت در زمینه پرندگان توجه به

بسیاری از نکات جهت جوجه کشی، پرورش و عرضه به بازار حائز اهمیت است.