چطور رنگ خاص و زیبا از مرغ عشق تولید کنیم؟

Admin
چطور رنگ خاص و زیبا از مرغ عشق تولید کنیم؟ - جوجه کشی دات کام

ترکیب نژاد مرغ عشق

رنگ ها و نژادهای مختلفی از مرغ عشق یافت میشود که هر کدام از این رنگ ها زیبایی منحصر به فرد خود را دارند. البته در این میان برخی از نژادهای مرغ عشق به دلیل ترکیب رنگ و ژنتیک بهتر، ارزش بیشتری دارند. اگر میخواهید رنگ خاصی از این پرنده به دست بیاورید، با ادامه این مطلب از فروشگاه جوجه کشی دات کام همراه باشید. در این مطلب جوجه حاصل از ترکیب رنگ های مختلف مرغ عشق را به شما میگوییم.

جوجه مرغ عشق بیشتر به کدام والدش شبیه میشود؟

جوجه های مرغ عشق بیشتر صفات مرغ عشق پدر را به ارث می برند. بطوریکه در یک ترکیب نژاد، 70 درصد رنگ نر و 30 درصد رنگ ماده تأثیرگذار است. ولی نوع رنگ والدین تأثیر زیادی بر رنگ نهایی جوجه ها دارد در این میان برخی از رنگ ها بعنوان ژن مغلوب و برخی دیگر نیز بعنوان ژن غالب شناخته میشوند.

مرغ عشق تنوع رنگی زیادی دارد اما واقعیت این است که همه رنگ های آنها بر اساس ترکیب رنگ دانه های آبی و زرد حاصل شده اند. توجه کنید که اگر رنگ آبی با زرد ترکیب شود رنگ سبز به دست می آید دقیقا همان رنگی که در اکثر مرغ عشق های وحشی دیده میشود. اما جهش رنگ در مرغ عشق فراتر از این حرفاست و تا حدودی زیادی پیچیده و تخصصی است.

جوجه مرغ عشق بیشتر به کدام والدش شبیه میشود؟ - جوجه کشی دات کام

بطور کلی مرغ عشق در دو سری سبز یا آبی دسته بندی شده اند که سری سبز رنگ که به آنها پایه زرد نیز گفته میشود دارای ژن غالب بوده یعنی بیشتر جوجه های حاصل به این رنگ میروند و سری آبی (پایه سفید) نیز دارای ژن مغلوب می باشد.

پایه زرد شامل رنگ های سبز روشن، سبز تیره، سبز خاکستری، زیتونی و زرد می باشد. پایه سفید شامل رنگ هایی همچون آبی آسمانی، فیروزه ای یا کبالت، خاکستری، بنفش و سفید است. حداقل 32 جهش اولیه در مرغ عشق وجود دارد که صدها جهش ثانویه و انواع رنگ ها را ممکن می سازد.

قسمت های مختلف بدن مرغ عشق با رنگ های متفاوت ممکن است پوشیده باشد که این تنوع رنگ بستگی به نژاد آن پرنده دارد. ولی اگر بخواهیم به طور کامل قسمت های رنگی بدن مرغ عشق را تفکیک کنیم شامل بخش های زیر خواهد بود:

 • تاج
 • پیشانی
 • خال گونه
 • نقاب
 • خال گلو
 • شکم
 • قسمت مواج پشت سر
 • شنل
 • نقوش بال
 • شاهپرهای اولیه
 • پشت
 • شاهپرهای دم

مهمترین رنگ های مرغ عشق:

 • مرغ عشق معمولی Normal
 • اوپالین Opaline
 • اسپانگل Spangle
 • سینامون Cinnamon
 • آلبینو (سفید رنگ چشم قرمز) Albino
 • لوتینو (زرد رنگ چشم قرمز) Lutino
 • کرمینو Creamino
 • یلو فیس Yellow face
 • گلد فیس Golden face
 • رنگین کمانی Rainbow
 • بال خاکستری Greywing
 • تمام رنگ یا کلیر بادی Clearbody
 •  فلو یا فالو Fallow
 • کاکل دار Crested
 • Recessive
 • لاسوینگ یا بال توری Lacewing
 • Dilute
 • Clearwing
 •  ابلق فاکتور دوم Dominant pied single factor
  دبل فکتور  Dominant pied double factor

چند نمونه موتاسیون:

موتاسیون حاصل از مرغ عشق نر اسکای بلو و ماده لایت گرین:

جوجه های حاصل از این موتاسیون دو رنگ مختلف خواهند بود. 50 درصد جوجه های حاصل شبیه به پدر و به رنگ اسکای بلو خواهند بود. رنگ مابقیه نصف جوجه ها نیز دارک گرین (سبز تیره) خواهد بود.

موتاسیون t.c.b نر با ماده چشم قرمز زرد

موتاسیون t.c.b نر با ماده چشم قرمز زرد - جوجه کشی دات کام

موتاسیون t.c.b یا Texas Clear Body Budgie رنگ غالب بوده و در نتیجه جفت گیری نر این نژاد با دیگر رنگ ها، 90 درصد جوجه ها نیز t.c.b می باشند. 10 درصد جوجه ها نیز چشم قرمز خواهند بود.

نتیجه ترکیب مرغ عشق لوتینو/آلبینو نر با ماده سینامون

مرغ عشق اینو در گونه های سبز همان لوتینو بوده و در گونه های آبی نیز آلبینو شناخته میشود. در ترکیب نر آلبینو یا نر لوتینو با ماده سینامون در نسل دوم رنگ جوجه ها ثابت میشود. جوجه های حاصل از این موتاسیون همگی لاسوینگ یا بال توری (Lacewing) خواهند بود که به نوعی شبیه به لوتنیو یا آلبینو هستند. یعنی به نوعی جوجه های حاصل از این ترکیب بسیار شبیه به نژاد آلبینو یا لوتنیو خواهند بود و رنگ بدن آنها سفید یا زرد شفاف با چشمانی قرمز بوده اما علامت روی گونه ها، پشت سر، گردن، بال ها، و دم به رنگ قهوه ای دارچینی خواهد بود.

ترکیب ویولت اسپانگل نر با ماده اسکای بلو اسپانگل

نصف جوجه های حاصل از نژاد اسکای بلو و نصف دیگر آنها ویولت اسپانگل خواهند بود.

مرغ عشق رنگین کمانی (رینبو)

مرغ عشق رنگین کمانی (رینبو) - جوجه کشی دات کام

این موتاسیون ترکیب رنگ بسیار زیبایی دارد و یکی از باارزش ترین رنگ های مرغ عشق می باشد. برای به دست آوردن مرغ عشق رنگین کمانی باید والدها خصوصیات زیر را داشته باشند:

 1. هر دو باید دارای جهش بال تمام رنگ یا Clearwing باشند.
 2. نر باید اوپالین باشد
 3. هر دو جهش آبی رنگ داشته باشند
 4. یکی از مولدها به وضوح باید یلو فیس باشد.

برای تیره کردن رنگ بدن رینبو یا مرغ عشق رنگین کمانی باید از عوامل تیره مثل کبالت یا ماوی، زیتونی، بنفش یا سبز تیره استفاده کرد.

موتاسیون کلیر وینگ یا بال تمام رنگ یکی از جهش های کمیاب و بسیار با ارزش می باشد و برای تولید مرغ عشق رنگین کمانی نیز نیاز است. این موتاسیون وابسته به جنس نیست اما در برابر جهش نرمال، مغلوب می باشد. یعنی کلیر ناقل نرمال نمیتوانیم داشته باشیم.

برای به دست آورن کلیروینگ میتوان:

فول بادی را با کلیر وینگ جفت زد

فول بادی را با فول یا با Dilute

یا کلیر وینگ را با دیلیوت یا فول بادی جفت زد.

موتاسیون کلیر بادی

این موتاسیون وابسته به جنس است و برای به دست آوردن جوجه کلیر بادی حتما نر باید کلیر بادی باشد. اما جنس ماده به دلخواه میتواند از رنگ های مختلف باشد. ولی اگر کلیربادی با رنگ خالص میخواهید به دست بیاورید به رنگ عامل تیره در جفت ها دقت کنید که نداشته باشند.

فاکتور تمام رنگ یا کلیر بادی فقط در برابر زرد و سفید غالب است.

قاعده کلی برای به دست آوردن جوجه های رنگی

بعنوان یک قاعده کلی اگر میخواهید رنگ های زیبایی از مرغ عشق به دست بیاورید رنگ های زیر را با هم جفت کنید:

 • Whitewings X Yellow-wing
 • Light X Dark Factor

بال سفید را با بال زرد و روشن را با فاکتور تیره جفت بزنید. این نوع ترکیب به شما این امکان را میدهد که هم بال زرد و هم بال سفید داشته و هم بتوانید موتاسیون هایی با سایه های رنگی از سبز روشن و تیره و زیتونی گرفته تا آبی آسمانی، ارغوانی، فیروزه ای و بنفش تولید کنید.

موتاسیون فولبادی گری وینگ در تکثیر رنگین کمانی و کلیر وینگ نقش مهمی دارد. این موتاسیون زمانی بوجود می اید که عامل کلیر وینگ و گری وینگ با هم هم توان باشند. برای به دست آوردن این نژاد باید یک کلیر را با یک گری وینگ یا یک فول بادی را با گری وینگ جفت کنید.

هنگام جفت گیری پرندگان خود باید این نکته را بدانید که تنوع به دو صورت وجود دارد. یکی نژاد خالص که حامل دو ژن غالب دوبل فکتور(F-2)  میباشد و دیگر حامل سینگل( تک فاکتور F-1). عامل در اینجا منظور رنگ ها و ژن های غالب می باشند.

نحوه شناخت مرغ عشق خالص

برای اینکه بدانیم مرغ عشقی خالص است یا خیر باید آن را با رنگ سفید و یا زرد جفت کرد. اگر جوجه های حاصل فقط کلیر بادی باشند قطعا آن مرغ عشق نژاد خالص و حامل دو ژن غالب می باشد.

برخی جفت های توصیه شده

بال زرد یا سبز روشن را با بال زرد یا سبز تیره جفت بزنید که رنگ پرهای سبز را در نسل بعدی بهبود می بخشد.

بال زرد یا سبز روشن را با ابی یا بال سفید فیروزه ای جفت کنید تا جوجه های حاصل رنگ بهتر و بال سفید یکدستی داشته باشند.

نکته: گری و کلیر وینگ نمیتواند ناقل نرمال باشد. اما مرغ عشق نرمال میتواند ناقل این دو رنگ باشد.

سخن پایانی

گرفتن رنگ خاص از مرغ عشق یک امر بسیار تخصصی است و با ژنتیک آنها سر و کار دارد. بعضی از افراد به اشتباه فکر میکنند که اگر رنگ های مختلف را با هم ترکیب کنند حتما جوجه های مختلف به دست می آورند. ولی این موضوع در بیشتر موارد اصلا صدق نمیکند. بعضی از موتاسیون ها بدون در نظر گرفتن نسل های قبلی، جوجه نرمال میدهند. مواردی همچون ناقل بودن جفت ها در تعیین رنگ جوجه ها خیلی مهم است.

دسته بندی مرغ عشق
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
صدف
2 ماه ها گذشته

مرغ عشق ماده من سفیده ویکم آبی و مرغ عشق نر زرد سبز و یکم سیاه جوجه اینها چه رنگیه میشه

admin-m
ویرایشگر
Reply to  صدف
2 ماه ها گذشته

مشخص نیست باید از یه پرورش دهنده با تجربه بپرسید

آریا
Reply to  صدف
24 روزها گذشته

به احتمال زیاد مشابه رنگ تر در میان

77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت