اهمیت بهداشت مرغ مادر

Admin
اهمیت بهداشت در گله های پرورش مرغ مولد و مادر - سایت جوجه کشی دات کام

اهمیت بهداشت مرغ مادر

کو کسیدیوز به طور مداوم یکی از بیماریهای رایج مرغ مادر در سرتاسر جهان است. انواع گونه های ایمریا گسترده بوده و در حقیقت موجب تخریب لایه پوششی روده می شوند. در حالت آلودگی شدید پرنده ها خواهند مرد و در حالت آلودگی حد واسط کاهش مداوم جذب مواد مغذی مشاهده خواهد شد.

بروز کوکسیدیوز به ویژه مختص نیمچه های جایگزین مادر می باشد، زیرا روش مدیریتی مرغ های مادر که استفاده از برنامه محدودیت غذایی می باشد مساعد کننده شرایط بروز این بیماری است. وقتی گله مبتلا میشود نیمچه ها و جوجه خروس ها افزایش وزن نداشته و به سرعت نسبت به هم رده های خود که بیمار نیستند دچار افت وزن می شوند.

با کوچکتر شدن پرنده امکان رقابت برسر دانخوری سخت تر شده در نتیجه مقدار خوراکی و داروی ضد کوکسیدیوز کمتری مصرف می کنند. عفونت کوکسیدیایی با آلودگیهای ثانویه بدتر شده و غالبا با آلودگیهای ثانویه از قبیل کلستریدیوم پرفرینجنس که عامل تورم رودهای نتروتیک است همراه میباشد.

مهم ترین گونه بیماری زای مرغ مادر

مهمترین گونه های ایمریا که در مزارع پرورش مرغ موجب آلودگی مرغ های مادر میشوند شامل اسرولینا”، ماکزیما و نکاتریکس روده کوچک را مورد تهاجم قرار می دهند و تنلا که روده کور را مورد تهاجم قرار میدهد میباشند. کوکسیدیوز در حالتی که آلودگی تحت بالینی نامیده میشود نیز موجب کاهش یکنواختی وزن بدن نیمچه ها و جوجه خروسها خواهد شد.

اهمییت بهداشت مرغ مادر

اهمییت بهداشت مرغ مادر

متأسفانه اووسیست ها در خارج از بدن مرغ در شرایط مناسب تا بیش از یک سال زنده خواهند ماند و به راحتی توسط پرسنل، تجهیزات و کامیون ها از مزرعهای به مزرعه دیگر منتقل خواهند شد. تعداد اندکی از مزارع مرغ مادر هستند که عاری از اووسیست میباشند و همچنین هر گونه برنامه پیشگیری، مبتنی بر ایجاد ایمنیت میباشد. متأسفانه ایمنی گونه ها اختصاصی است و آلودگی با ایمریا تنلا محافظتی در برابر آلودگی بعدی با ایمریا نکاتریکس ایجاد نمی کند و بر عکس این قضیه نیز صادق است.

مشابه حالتی که در جوجه های گوشتی وجود دارد در نیمچه های مادر نیز پیشگیری از کو کسیدیوز با استفاده از ضد کو کسیدیوزها از قبیل نیکاربازین یا یونوفورها ۱۰۰ درصد امکان پذیر نیست. در مقابل، به دلیل اینکه اکثر ضد کوکسیدیوزهای جدید برای مصرف در مرغهای مادر بالغ تأیید نشده اند برنامه های مدیریتی که ایجاد آلودگی کنترل شده و در سطح پائین و مشاهده جراحات در سن 4 تا 6 هفتگی مطلوب بوده و بیانگر توسعه ایمنی میباشد. این چنین آلودگیهای کنترل شدهای از طریق استفاده از ضد کوکسیدیوزهای انتخابی یا برنامه های واکسیناسیون قابل اجرا است.

ضد کوکسیدیاها : تغذیه یک روز در میان از طریق تأثیر بر مصرف ضد کو کسدیوزها عوارض عمدهای در ارتباط با برنامه های کنترل کو کسیدیوز دارد. بعد از سن ۹ تا ۸ هفتگی پرنده ها مواد ضد کو کسیدیوز را از طریق خوراکی مصرف نموده و این مواد فقط برای چند ساعت در هر ۶۸ ساعت در داخل روده وجود دارند بنابراین پرنده به طور غیر یکنواخت در معرض اووسیست قرار دارد.

این مسئله به ویژه در مورد یونوفورها اهمیت دارد زیرا اثر ضد کوکسیدیوزی آنها بستگی به ارتباط با او وسیست دارد و اگر روده خالی باشد. هیچ گونه اثری ندارند. اصولا ۲ نوع شیمی درمانی وجود دارد زیرا هدف برنامه کشتن تمام اووسیستها نیست بلکه هدف این برنامه ها چرخش مجدد در سطح بسیار پائین از طریق بستر می باشد.

اغلب ضد کوکسیدیوزهای جدید در سطح دارویی معمول، مانع از این چرخش مجدد میشوند. زیرا غالبا برای صنعت جوجه کشی که ریشه کنی کامل مد نظر میباشد توسعه یافته اند. بنابراین یک راه دیگر استفاده از کو کسیدیو استاتهای قدیمی مانند آمپرلیوم است. آمپر لیوم بندرت مصونیت کامل در مقابل ایمریاها ایجاد می کند زیرا در طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته ایمنیت در برابر این دارو افزایش یافته است.

به هر حال به دلیل اینکه امروزه بندرت در جوجه های گوشتی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد بسیاری از سویه ها به آمپرلیوم حساس هستند. حتی با سویه های حساس ایمریا نمی توان به طور کامل کلیه اووسیستها را از بین برد و بعضی از آنها زنده مانده و از طریق بستر چرخش مجدد خواهند داشت. این چرخش مجدد برای ایجاد ایمنی ضروری بوده چون بعضی از سویه های ایمریا نیاز به یک یا دو چرخه به منظور ایجاد ایمنی فعال دارند.

روش جایگزین برای استفاده از ضد کوکسیدیو زهای قدیمی، استفاده از یونوفورهای جدید اما در سطوح پائین تر از مقادیر توصیه شده است. به عنوان مثال ۹۹ تا ۱۲۰ قسمت در میلیون مونسین مانع از توسعه ایمنی میشود در حالیکه ۹۰ قسمت در میلیون، امکان کافی برای توسعه ایمنی را فراهم می کند. واکسنها : در حال حاضر در گله های مادر واکسیناسیون علیه کوکسیدیوز بسیار متداول است زیرا در گیری کنترل شدهای با مخلوطی از گونه های شناسایی شده ایمریا ایجاد می کند.

دسته بندی مرغ مقالات پرورش و نگهداری پرندگان
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت