انواع نژاد مرغ مادر گوشتی

Admin
نژاد مرغ های گوشتی - سایت جوجه کشی دات کام

پرورش مرغ گوشتی

نژادها

در ابتدا نژادهای متنوع زیادی برای تولید سویه های گوشتی در صنعت نوپای جوجهٔ گوشتی مورد استفاده قرار گرفت. در آن هنگام تأکید بر تلاقی سویه های مختلفی با تأکید بر روی صفاتی از قبیل رشد و میزان گوشت تولیدی، همچنین تعیین جنسیت از روی رنگ پر بود. بارد راک: به علت معروفیت آن در دانشگاه گوئلف و کورنل، این نژاد به عنوان یک پرندهٔ تولید کنندهٔ گوشت در اوایل قرن ۱۹ معرفی شد.

صرفنظر از رشد متوسط این نژاد در مقایسه با سایر نژادها، عیب دیگر آن وجود پرهای باریک تیره رنگ که موجب ویژگی رنگ پر این نژاد می شود، است. پلیموت راکت سفید : در دههٔ ۱۸۷۰ در ایالت نیوانگلند توسعه یافت. این نژاد در بیشتر برنامه های اصلاح نژاد به عنوان خطوط مادری انتخاب می شد. مزیت اصلی این نژاد رنگ سفید پر و بال آن بود و در ابتدا اغلب پرنده های این نژاد پر در آوری آهسته ای داشتند که این ویژگی خیلی سریع با جایگزینی آلل پر در آوری سریع تغییر یافت.

نیوهمشایر

 این نژاد در خطوط مادری برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی استفاده می شد. نیوهمشایر خصوصیات رشدی مناسب و تولید تخم مرغ و جوجه در آوری خوبی داشت. همانند باردراک، پر و بال قرمز و قهوهای آن مانع از این می شود که این نژاد به طور انحصاری در خطوط مادری برنامه های تجاری استفاده شود. کورنیش سفید : این نژاد دارای پرهای سفید و پوست زرد است که در دههٔ ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ سهم مهمی در تولید جوجه های گوشتی با پرهای سفید داشت.

این نژاد با پاهای نسبتاً کوتاه و ماهیچهٔ سینهٔ عریض و سنگین به عنوان تأمین کنندهٔ قسمت عمدهٔ ژنهای لاین های پدری در برنامه های اصلاح نژاد مطرح شد. بدلیل اینکه تولید تخم مرغ در این نژاد نسبتاً پائین است بندرت در خطوط مادری در برنامه های تلاقی های ۳ یا ۶ طرفه که از برنامه های معمول اصلاح نژاد است استفاده می شود.

ساسکس

 این نژاد بیشتر در اروپا وجود دارد که تا حدودی قابل مقایسه با نیوهمشایر در ایالت متحدهٔ آمریکا میباشد، به عنوان یک نژاد مناسب در هر یک از خطوط پدری یا مادری مورد استفاده قرار گرفته است. پایهٔ اغلب برنامه های اصلاح نژاد جوجه های گوشتی تلاقی خروس کورنیش سفید با مرغ پلموت راک سفید می باشد.

علاوه بر اینکه در نتیجهٔ این تلاقی پرها سفید می شود تعادل مطلوبی از رشد، اندازهٔ جثه، ماندگاری و سطح مطلوبی از تولید مثل حاصل می شود. پرورش و نگهداری جوجه های گوشتی به شکل مدرن در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ در مناطق دلمار وا” در ایالت متحدهٔ آمریکا شروع شد. انگیزهٔ وارد شدن به این صنعت جدید کاهش رونق صنایع سنتی تولید پوستهٔ صدف و تولید میوه در این نواحی بعلاوهٔ وجود بازار بزرگ محلی که به سهولت محصول تازه را جذب می نمود، بود.

تغییر از تولید تخم مرغ به تولید گوشت به وسیلهٔ مرگ ومیر بالای پرنده های لگهورن که بعداً معلوم شد به علت بیماری مارک بوده است، شتاب گرفت. در این زمان سویه های گوشتی مقاومت بیشتری به بیماری مارک نشان دادند، که احتمالاً دلیل آن به دورهٔ پرورش بسیار کوتاه جوجه های گوشتی با رشد سریع مربوط می شود. همچنین نیوهمشایر به سرعت صنعت جدید جوجه های گوشتی را توسعه داد، گرچه این نواحی از ایالت نیو انگلند بزودی به عنوان منطقهٔ مهمی برای شرکت های اصلاح نژاد کننده شد. تمایل شرکت های اصلاح نژاد واضح است که این روند به صورت نامحدود نمی تواند ادامه یابد۔ جدول ۱- ۱ الگوی تغییرات عملکرد جوجه های گوشتی را در طول این دورهٔ تاریخی کوتاه نشان می دهد.

نتیجهٔ فرعی بهبود استعداد ژنتیکی، به هم پیوستن شرکت های اولیهٔ اصلاح نژاد کننده طیور بود. در حال حاضر ( ۱۹۹۹) فقط ۷ شرکت جهانی وجود دارد که تأمین کننده عمده
گلههای مادر گوشتی هستند.
انتخاب ژنتیکی شرکت های پرورش دهندهٔ لاین، انتخاب خود را بر روی پرنده های بسیار با ارزشی که در داخل گروه های خویشاوند کوچک نگهداری می شوند متمرکز نموده اند. تعداد پرنده هایی که شرکت های اصلاح نژاد کننده در اختیار دارند در مقایسه با تعداد پرنده هایی که نهایتاً به عنوان
نتاج در طی ۳ یا ؛ نسل تکثیر و تولید خواهند شد اندک است. در حقیقت مزارع بزرگ جوجهٔ گوشتی تعداد زیادی پرنده که توسط شرکت های اصلاح نژاد کنندهٔ اولیه در اختیار آنها قرار می گیرد پرورش میدهند.
در توسعه یا حفظ یک سویه از جوجه های گوشتی متخصصین ژنتیک بایستی به تعادل بین صفات وابسته به رشد و صفات تولید مثلی توجه داشته باشند ( جدول زیر)
صفات مختلف که در جدول ۲-۱ به آنها اشاره شده است، تحت تأثیر ساختار ژنتیکی پرنده می باشد. فنوتیپ حیوان تا حدودی تحت تأثیر ساختار ژنتیکی قابل توارث آن است، عامل مهم دیگر که بر روی فتوتیپ پرنده تاثیر میگذارد محیط است.

در این زمینه محیط به معنی تأثیرات غیر ژنتیکی مانند تغذیه، دمای محیط، تراکم گله، اندازهٔ تخم مرغ، شرایط دستگاه جوجه کشی و غیره می باشد. تفاوت بین عملکرد افراد که توسط ژنتیک ایجاد شده نسبت به کل تغییرات مشاهده شده وراثت پذیری” نامیده می شود.

ادامه مقاله در این لینک، اگر شما هم خواهان پرورش جوجه هستید میتوانید از دستگاهای جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری  استفاده نمایید.

بخش دوم مقاله مرغ مادر گوشتی

دسته بندی مرغ مقالات جوجه کشی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت