کبوتر

کبوتر (pigeon) | پرنده‌ای که به صورت اهلی و وحشی زندگی می‌کند.

این پرنده‌ها از راسته کبوتر سانان می‌باشند و در سن حدوداً ۶ سالگی به بلوغ می‌رسند.

جالب است بدانید که جوجه کشی از کبوتر در حدود ۱۷ تا ۱۹ روز به طول می‌انجامد که

کبوتر مادر دما و رطوبت مورد نیاز را به صورت طبیعی تأمین می‌کند. معمولاً به طور کلی

هر جفت پرنده ۱۲ تا ۱۴ کبوتر در سال به وجود می‌آورند. نام دیگر کبوتر ، کفتر و کوتر میباشد.