تعیین جنسیت انواع نژاد عروس هلندی | عروس هلندی جوجه و بالغ

Admin
تشخیص نر و ماده عروس هلندی - جوجه کشی دات کام

راهنمای کلی تشخیص جنسیت عروس هلندی

یکی از چالش های اصلی که بیشتر صاحبان عروس هلندی با آن مواجه هستند، نوع جنسیت پرنده آنها می باشد. به خصوص کسانی که قصد سخنگو کردن عروس هلندی خود را دارند بایستی حتما از جنسیت آن مطلع شوند. چراکه عروس هلندی ماده قادر به سخنگویی نیست. عروس هلندی دارای نژادهای مختلفی بوده و هر نژاد نیز دارای رنگ های مختلفی است. جنسیت برخی عروس هلندی ها هم از روی ظاهر و هم از روی رفتار آنها قابل تشخیص می باشد. اگر به پرورش عروس هلندی علاقه مند هستید با خواندن ادامه این مقاله همراه ما باشید تا روش های مختلف تعیین جنسیت نژادهای مختلف عروس هلندی های جوان و بالغ را به شما آموزش دهیم.

تشخیص نر و ماده عروس هلندی - جوجه کشی دات کام

تشخیص جنسیت عروس هلندی های جوان

پی بردن به نر و یا ماده بودن عروس هلندی های جوجه و جوان از روی ظاهر آنها در بیشتر موارد با خطا و اشتباه همراه است. فقط جوجه های نژاد خاکستری و لوتینو را تا حدودی زیادی میتوان از روی ظاهر جنسیت آنها را تشخیص داد. برای تشخیص دقیق جنسیت نژادهایی مثل ابلغ، آلبینو و وایت فیس بهتر است که منتظر بمانید تا جوجه ها سن 6 الی 9 ماهگی را رد کرده باشند. زیرا در این دوره سنی پرهای اولیه آنها ریزش نموده و پرها اصلی رشد میکنند. پس از رشد پرهای تازه با اطمینان بیشتری میتوان جنسیت آنها را تعیین کرد.

تعیین جنسیت جوجه های عروس هلندی از طریق رفتار آنها

برای فهمیدن نر و یا ماده بودن جوجه عروس هلندی هایی که هنوز پر ریزی نکرده اند، راه حل بهتر توجه به رفتار آنها می باشد. جوجه های نر معمولا از سن 4 ماهگی به بعد شروع به آواز خوانی میکنند. آنها سعی میکنند که آواز عروس هلندی پدر را یاد بگیرند و آواهای مختلفی  ادا میکنند. در حالیکه جوجه های ماده بیشتر ساکت بوده و یا اینکه به جای آواز فقط جیغ میکشند. در واقع حنجره عروس هلندی ماده این قابلیت را ندارد که پرنده بتواند آواهای مختلفی اجرا کند. به همین دلیل کاکاتیل های ماده نمیتوانند سخنگو شوند.

البته باید ذکر شود که جوجه های ماده عروس هلندی زودتر جیغ می زنند. همچنین صدای جیغ کشیدن آنها در مقایسه با جوجه های نر بلندتر می باشد. جوجه های ماده در غذا خوردن زرنگتر از نرها بوده و پرخورتر می باشند. بنابراین اگر دو جوجه همسن با جنسیت متفاوت داشته باشید به احتمال بسیار قوی جثه ماده کمی از نر بزرگتر به چشم خواهد آمد.

برای خرید دستگاه جوجه کشی حرفه ای مخصوص طوطی سانان کلیک کنید:

تشخیص جنسیت جوجه عروس هلندی خاکستری از روی دم

اگر جوجه عروس هلندی شما از نژاد خاکستری باشد (خاکستری روشن، تیره و یا دارچینی) میتوان از روی پرهای دم تا حدود زیادی جنسیت آنها را تشخیص داد. دم جوجه ها معمولا از سن 2 ماهگی تا 5 ماهگی رشد میکند. سپس جوجه وارد مرحله بلوغ شده و پرهای دم ریزش نموده و مجددا رشد میکنند. دم عروس هلندی خاکستری دارای پرهای خال خالی می باشد. اما دم جوجه های نر این نژاد روشن بوده و تا حدود زیادی خال های روی دم محو هستند. در جوجه های ماده نیز خال های موجود بر روی دم به شکل تیره و آشکار می باشند.

تشخیص جنسیت جوجه های عروس هلندی لوتینو از روی دم

عروس هلندی لوتینو بیشتر در دو رنگ لیمویی و معمولی دیده میشوند. تشخیص لوتینوی معمولی از روی دم همواره با خطا و اشتباه همراه است. ولی در عروس هلندی لوتینوی لیمویی رنگ دم تقریبا در زمان قبل از بلوغ و بعد از بلوغ در نر و ماده دچار تغییرات زیادی نمیشود. بنابراین زمانیکه دم این نژاد جوجه عروس هلندی رشد کرد میتوان جنسیت جوجه ها را در سن 2 الی 5 ماهگی تشخیص دارد. به طوریکه دم جوجه لوتینوی لیمویی به مقدار زیادی زرد روشن بوده و خال های سفید روی دم به سختی قابل دیدن هستند. در حقیقت ترکیب رنگ زرد روشن با سفید باعث شده تا خال ها به راحتی قابل مشاهده نباشند.

اما در جوجه های ماده این نژاد خال های روی دم به سادگی در نور قابل رویت هستند.

اما در لوتینوی معمولی نمتوان برای تشخیص جنسیت به رنگ دم اکتفا کرد چون بعد از بلوغ دچار تغییرات میشود. بهتر است که جنسیت جوجه های این نژاد با بررسی جمجمه پرنده صورت بگیرد.

دم لوتینوی ماده دارای خال های ریز بوده که در زیر نور کافی به سادگی میتوان آن را مشاهده کرد. اما در دم جوجه های نر این نژاد خال ها به صورت محو و کمی درشت تر هستند. زمانیکه جوجه های نر این نژاد بالغ میشوند رنگ پرهای دم روشن تر میشود ولی در ماده ها چندان تغییری در رنگ دم ایجاد نمیشود.

تعیین جنسیت عروس هلندی وایت فیس

نر و ماده عروس هلندی وایت فیس - جوجه کشی دات کام

صورت گونه های نر این نوع کاکاتیل قبل از بلوغ دارای پرهای تیره می باشد. اما بعد از پر ریزی و بلوغ، به جای پرهای تیره، پرهای سفید بر روی صورت آنها رشد میکند و صورت نر به شکل سفید روشن در می آید.

در عروس هلندی وایت فیس ماده نیز فاصله بین پاها بیشتر از نر بوده و استخوان لگن آنها کمی درشت تر است. همچنین دم گونه های ماده این نژاد به صورت دون دون و یا خال خالی می باشد. این نقوش در اطراف سینه ماده نیز وجود دارد.

همچنین در گونه های ماده وایت فیس اصیل پرهای بال نیز خالدار می باشد.

توجه داشته باشید که در نتیجه ترکیب عروس هلندی وایت فیس با نژادها و یا رنگ های دیگر تعیین جنسیت از طریق پرها دشوار می باشد.  بعنوان مثال رنگ پرها در گونه های مختلف عروس هلندی وایت فیس از جمله رنگ های ابلق، مرواریدی، دارچینی و آلبینو متغیر است. برای تعیین جنسیت این نوع نژادها تست ژنتیک، بررسی رفتار پرنده ها و بررسی استخوان لگن و جمجمه سر مطمئن ترین راه خواهد بود.

تعیین جنسیت عروس هلندی لوتینوی بالغ

تشخیص جنسیت عروس هلندی لوتینو - جوجه کشی دات کام

زمانیکه این نوع عروس هلندی ها به سن بلوغ رسیدند، بعد از اولین پر ریزی جنسیت آنها از روی ظاهر به سادگی قابل تشخیص می باشد. اولین پر ریزی کامل در این نوع پرنده ها حداکثر تا سن دو سالگی طول میکشد. در این زمان گونه های نر دارای پرهای سفید ساده می باشند که قسمت انتهایی پرها زرد رنگ می باشد. رنگ دم نرها نیز لیمویی کم رنگ بوده و فاقد لکه است.

اما در عروس هلندی های لوتینوی ماده شاه پرها دارای لکه های زرد رنگ دایره ای می باشند. یعنی پرها دارای خال زرد رنگ بوده و همچنین در کنار دم آنها، خط چین هایی در بین پرها دیده میشود.

تاج نر ها نیز بلند و یکدست و به سمت بالا می باشد. اما اندازه تاج در ماده ها مقداری کوتاه تر و کمی پهن تر است.

یکی دیگر از روش های تشخیص جنسیت این نوع عروس هلندی ها توجه به سینه آنها می باشد. در گونه های نر این نژاد سینه بدون فرورفتگی است. اما در ماده ها سینه دارای یک فرورفتگی است به شکلی که انگار بدن پرنده به دو بخش تقسیم شده است. فرورفتگی سینه عروس هلندی ماده از گردن تا زیر پاها ادامه دارد.

تعیین جنسیت عروس هلندی در زمان مست شدن

به طور کلی گونه های ماده بدن خود را به سمت پایین خم میکنند و همچنین به صورت ریز آواز خوانی میکنند. همچنین ماده ها واکنش شدیدی به نرها نشان نمی دهند. اما گونه های نر آوازهای متعددی میخواند و بی قرار تر از ماده است. عروس هلندی نر همچنین در زمان مستی بال های خود را به سمت پایین می اندازد و بر روی تیرک رژه میرد.

یکی دیگر از رفتارهای نر، ایجاد صدای ضرب و بلبل خوانی می باشد. به صورت غریزی حتی جوجه های نر عروس هلندی نیز با نوک خود صدای ضرب ایجاد میکنند. ولی ماده ها این نوع رفتارها را از خود نشان نمی دهند.

تعیین جنسیت عروس هلندی خاکستری بالغ ار روی ظاهر

تشخیص نر و ماده عروس هلندی خاکستری - جوجه کشی دات کام

در عروس هلندی های خاکستری نیز پس از اولین پر ریزی تفاوت ظاهری قابل توجهی بین نر و ماده قابل مشاهده است. بعنوان مثال بعد از بلوغ رنگ پرهای صورت نر روشن تر بوده که این رنگ بندی باعث میشود گونه صورت نر قرمزتر دیده شود. اما در ماده ها رنگ صورت تیره تر است و رنگ گونه روی صورت نیز کم رنگ تر از نوع نر به نظر می آید.

علاوه بر این تفاوت هایی در دم نر و ماده این پرنده دیده میشود. به طوریکه دم ماده ها دارای خطوط افقی میباشد، اما دم نرها ساده است.

تشخیص عروس هلندی از طریق تست لگن

برای تشخیص جنسیت از این طریق باید استخوان لگن پرنده ها که بین پاهای آنها قرار گرفته است را بررسی کنید. در ماده ها استخوان لگن به دلیل تخمگذاری بزرگتر و بازتر از نرها می باشد.

تشخیص جنسیت عروس هلندی از طریق جمجمه

جمجمه سر عروس هلندی نر به شکل دوار بوده و بین بالای نوک و پشت مخچه، دو منحنی وجود دارد. بدین معنی که استخوان بندی صورت نرها دارای دو خمیدگی است. اما جمجمه عروس هلندی ها فقط یک انحنا دارد و آن هم در بخش پشت سر پرنده قرار گرفته است.

تعیین جنسیت عروس هلندی آلبینو

ظاهر نر و ماده عروس هلندی نژاد آلبینو بسیار به هم شبیه است. بنابراین تشخیص جنسیت آنها از روی ظاهر همواره با خطای زیادی همراه می باشد. برای تشخیص جنسیت عروس هلندی آلبینو بهتر است که به رفتار پرنده ها توجه داشته باشید که پیش تر به آن اشاره کردیم. نژاد آلبینو در ایران کمیاب می باشد. اگر قصد سخنگو کردن عروس هلندی را دارید فرقی نمیکند، استعداد سخنگویی این نژاد با سایر نژادها یکی است.

تعیین جنسیت عروس هلندی ابلق

قست های مختلف بدن این نژاد عروس هلندی شباهت ظاهری یکسانی دارند و در واقع از روی ظاهر نمیتوان به جنسیت عروس هلندی ابلق پی برد. همانند نژاد آلبینو بهتر است که برای تشخیص نر و ماده کاکاتیل ابلق به رفتار پرنده دقت کنید.

جمع بندی

در این مقاله راه های مختلف تشخیص جنسیت عروس هلندی را توضیح دادیم. توجه داشته باشید که در اثر ترکیب رنگ ها و نژادهای مختلف با هم تفاوت هایی در ظاهر پرنده ایجاد میشود. بنابراین تشخیص جنسیت از طریق رنگ پرها و ظاهر همواره با خطا و اشتباه همراه است. برای بررسی جنسیت کاکتیل از روی ظاهر باید نور کافی در محیط وجود داشته باشد. بهترین روشن در تشخیص جنسیت عروس هلندی ها توجه به رفتار و حرکات آنها می باشد.

دسته بندی مقالات پرورش و نگهداری پرندگان
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت