بیماری های پرندگان و طیور

بیماری های پرندگان و طیور | پرورش پرندگان به یکی از بهترین راه های کسب درآمد در ایران تبدیل شده است.

کسانی که در این زمینه فعالیت دارند باید به زمان و نوع واکسن که

هر پرنده در هر دوره استفاده می کند بسیار توجه کنند. برای مثال

بیماری نیوکاسل یکی از بیماری های مشترک بین انسان ها و پرندگان است

که پرندگان را با تنگی نفس ، سرفه و بی اشتهایی ضعیف می کند .

این بیماری از طریق مسمومیت های غذایی منتقل می شود.

برای یافتن پاسخ بسیاری از سوال های خود در زمینه

پرورش پرنده و انواع بیماری های پرندگان و طیور ، شما را به خواندن مقاله هایمان دعوت می کنم.