الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی

فنس کشی؛

الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی | به این صورت که دیوار طولی پشست، دیوار طولی جلو و دیوارهای عرضی جانبی به وسیله مصالح موجود در روستا ساخته شود. ارتفاع این دیوارها، یک متر در قسمت پایین می تواند باشد و بقیه (تا ارتفاع ۲ متر) را می شود فنس کشی کرد. با احداث پنجره هایی در دیوارهای عرضی و یا پشتی می توان از نور خورشید ساعت های بعد از ظهر، استفاده بیشتری کرد. در ب آشیانه را می توان در یکی از دیوارهای عرضی نصب نمود.

 

ساخت لانه مرغ همراه با خروجی هوا

 

الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی | اگر برای سقف آشیانه از ایرانیت استفاده می شود، باید با گل اندود کردن، یا قرار دادن کاه و کلش بر روی سقف پشتی و یا نه سبب کانتکس در زیر سقف، آن را عایق کرد. شیب سقف باید به طرف قسمت پشت جایگاه باشد تا موقع بارندگی، باعث تجمع آب در داخل گردشگاه نشود.

 

شیب سقف لانه مرغ

 

تهویه و نورگیری آشیانه

الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی | به صورت طبیعی انجام می شود. در فصل های سرد برای گرم نگاه داشتن جایگاه، می توان قسمت فنس کشی جلو را به وسیله یک لایه پلاستیک پوشاند. به این ترتیب، جایگاه از خطر ریزش برف و باران در امان می ماند. این نوع جایگاه برای نگهداری گله های ۵۰ الی ۳۰۰ قطعه ای در روستا پیشنهاد می شود.

 

نورگیری لانه مرغ بومی

مساحت گردشگاه جلو آشیانه

الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی | (برای چرای آزاد طیور) باید دو برابر مساحت جایگاه مسقف باشد. این نوع جایگاه برای مناطق گرمسیری توصیه می شود. به منظور احداث جایگاه مرغ بومی برای مناطق سردسیر، پیشنهاد می شود؛ دیوار کشی جانبی جایگاه «در قسمت های عرضی، کامل» و «در قسمت های طولی، تا یک متر مانده به سقف» انجام شود.

بقیه ارتفاع تا زیر سقف به صورت آزاد و تنها به وسیله ستون هایی به سقف متصل شود. لازم است پنجره های ثابت در نزدیک کف جایگاه در دیوار جانبی نصب شوند. سایر مشخصات جایگاه، مانند آشیانه های قبلی می باشد.

 

مساحت گردشگاه جلو آشیانه لانه مرغ

 


شایان ذکر است که شما میتوانید با دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری به پرورش مرغ بومی بپردازید ، این دستگاه های جوجه کشی به صورت کاملاً اتوماتیک قادر به جوجه کشی از مرغ های بومی میباشند.