مشکلات جوجه کشی | عوامل موثر بر جوجه کشی موفق

Admin
دلیل تلف شدن جوجه در داخل تخم - سایت جوجه کشی دات کام

مشکلات جوجه کشی

در طول فرایند جوجه کشی و پس از آن ممکن است مشکلاتی برای تخم ها پیش آید و یا جوجه ها دارای برخی نارسایی ها باشند. در این مقاله به بررسی این مشکلات و دلایل بروز آن ها می پردازیم.

ترکیدن تخم های نطفه دار

شستشوی نامناسب و وجود آلودگی روی پوسته تخم های می تواند منجر به ترکیدن تخم های نطفه دار شود. همچنین آلوده بودن دستگاه جوجه کشی نیز می تواند منجر به ترکیدن تخم ها شود بنابراین باید نهایت دقت را در انتخاب تخم های تممیز و بدون آلودگی در انکوباتورها به خرج دهید. همچنین وجود شکاف ریز و آلودگی های باکتریایی روی پوسته تخم نیز می تواند منجر به ترکیدن تخم در طول فرایند جوجه کشی شود.

تخم های بدون جنین

عدم ایجاد جنین در داخل تخم ها می تواند به دلیل نابارور بودن و یا ضعیف النفس بودن تخم ها باشد. همچنین راندمان پایین دستگاه جوجه کشی در تنظیم دما و رطوبت بهینه و متصاعد شدن گاز از اجزای انکوباتور در دمای بالا می تواند منجر به از بین رفتن جنین شود. لازم به ذکر است که در ساخت انکوباتورهای گروه صنعتی اسکندری از مواد ای بی اس استفاده می شود که در دمای بالا از خود گاز متصاعد نمی کنند.

مرگ جنین در 2 تا 4 روز اول تشکیل

مرگ و میر جنین در 2 تا 4 روز اول تشکیل جنین می تواند به دلیل بیماری های ژنتیکی و یا بیماری های گله مادر باشد. همچنین افزایش و یا کاهش دما در زمان ستر نیز می تواند مرگ و میر جنین را در روزهای اول تشکیل جنین به دنبال داشته باشد.

مرگ جنین در هفته دوم جوجه درآوری

کمبود غذا و مریض بودن مرغ مادر، خنک نکردن تخم ها قبل از جوجه گیری، زیاد بودن دما و پایین بودن هوا و رطوبت، بالا بودن دی اکسید کربن در دستگاه جوجه کشی، نچرخیدن تخم ها و قطع جریان برق می تواند منجر به مرگ جنین در این مرحله شود.

اندازه نامناسب اتاقک هوایی

رطوبت پایین منجر به اتاقک هوایی بزرگ و رطوبت بالا منجر به ایجاد اتاقک هوایی کوچک می شود. همچنین تخم های نطفه دار کوچک اتاقک هوایی بزرگ و تخم های نطفه دار بزرگ اتاقک هوایی کوچکی دارند.

چسبیدن جوجه به پوسته

این نارسایی می تواند به دلیل کاهش رطوبت در روزهای آخر جوجه کشی باشد.

هچ شدن نابهنگام جوجه ها

دمای بالا و رطوبت پایین منجر به هچ زودهنگام و دمای پایین و رطوبت بالا منجر به هچ دیرهنگام تخم های نطفه دار می شود. همچنین تخم های نطفه دار بزرگ یا مولد پیر دیر هچ می شوند.

دیر هچ شدن جوجه

دیر هچ شدن جوجه

ناتوانی خروج جوجه ها از تخم با وجود سوراخ کردن پوسته

این مورد می تواند به دلیل عدم وجود مواد مغذی یا وجود بیماری های کشنده در گله مادر باشد. بالا بودن قسمت باریک تخم نطفه دار در زمان ستر، تهویه ضعیف و چرخش نامناسب در دو هفته اول جوجه کشی می تواند منجر به این مشکل شود.

اندازه نامناسب جوجه ها

تخم های تولید شده در آب و هوای گرم و تخم های کوچک جوجه های کوچکی را به دنبال خواهند داشت. همچنین رطوبت کم و حرارت بالا نیز می تواند منجر به تولید جوجه های با جثه کوچک شود. در حالی که تخم های درشت و رطوبت بالا منجر به تولید جوجه های بزرگ می شود.

جوجه های دهیدراته

رطوبت کم و ماندن بیش از حد جوجه ها در داخل دستگاه جوجه کشی منجر به دهیدراته شدن جوجه ها می شود.

جوجه های نرم

نرم بودن جوجه ها می تواند به دلیل رعایت نکردن بهداشت در جوجه کشی یا مزارع مولد و یا به دلیل کمبود کلسیم در مرغ های مادر گله مولد باشد.

بند ناف بهبود نیافته

بند ناف بهبود نیافته خشک می تواند به دلیل عدم استفاده از مواد غذایی مناسب در گله مادر باشد در حالی که بند ناف بهبود نیافته و مرطوب می تواند به دلیل عفونت بند ناف بر اثر عدم رعایت بهداشت در طول دوره جوجه کشی باشد.

بند ناف جوجه کشی

بند ناف جوجه کشی

ناتوانی جوجه ها در سرپا ایستادن

این مورد می تواند به دلیل کمبود مواد مغذی استفاده شده برای تغذیه مرغ مادر، و تنظیم نادرست دما و رطوبت و تهویه نامناسب هوا توسط دستگاه جوجه کشی خانگی  باشد.

  • بسته بودن چشم جوجه ها

بسته بودن چشم جوجه های خارج شده از تخم می تواند به دلیل حرارت بالا و رطوبت پایین و یا جمع نکردن پرزها از دستگاه جوجه کشی در روزهای پایان دوره باشد.

شرایط نامناسب نگه داری مرغ مادر

تغذیه نامناسب

اندازه و نوع غذای استفاده شده برای مرغ مادر بر حداکثر تعدادی تخم های گذاشته شده توسط مرغ مادر اثرگذار است. با استفاده از جیره های دائم و اختیاری و صدف همراه غذا می توان حداکثر تخم های گذاشته شده توسط مرغ مادر را افزایش داد. همچنین استفاده از جیره های آغازین برای رشد مرغ های تخم گذار مناسب نیست.

  • استرس و اضطراب

وارد شدن استرس به گله منجر به متوقف شدن تخم گذاری مرغ های مادر می شود. جابجایی، حرارت بیش از حد، ترساندن و قطع کردن جیره و آب منجر به وارد شدن استرس به مرغ های مادر می شود که توقف تخم گذاری آن ها را به دنبال خواهد داشت. همچنین رعایت بهداشت و نظافت در سالن منجر به افزایش کیفیت تخم های مرغ مادر می شود.

مشکلات عمومی جوجه کشی

جوجه کشی از پرندگان یک فعالیت تخصصی است و نیازمند دانش و تجربه لازم در این زمینه است. بسیاری از افراد در هنگام استفاده از دستگاه جوجه کشی اتوماتیک با سوالات معتددی مواجه می شوند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

سوال : چرا برخی جوجه ها علی رغم این که هنگام هچ پوسته را نوک می زنند، نمی توانند پوسته تخم را بشکنند؟

ضعیف بودن نطفه می تواند منجر به کم شدن قدرت جوجه در زمان هچ شود به طوری که جوجه نتواند پوسته را شکسته و از تخم خارج شود.

هچ تخم مرغ

سوال : برخی جوجه ها پوسته تخم را شکسته اند ولی نتوانسته اند از تخم خارج شوند. پس از شکستن تخم متوجه شدم که جنین در داخل تخم خشک است. علت چیست؟

خشک بودن جنین و تلف شدن جوجه در داخل تخم می تواند به دلیل عدم تامین رطوبت مناسب در مراحل ستر و هچر باشد.

سوال : خفه شدن و از بین رفتن جوجه ها در داخل تخم ها به چه دلیل می تواند باشد؟

خفه شدن جوجه ها در داخل تخم ها می تواند به دلیل کهنه بودن تخم و یا مقوی نبودن نطفه و کمبود مواد مغذی داخل تخم باشد. تخم ها را نباید بیشتر از 4 الی 5 روز نگه داشت زیرا باعث کهنه شدن تخم ها و افزایش تلفات می شود. کهنه بودن تخم باعث می شود که جوجه ها در زمان خارج شدن از تخم قدرت لازم برای شکستن پوسته را نداشته و در داخل تخم خفه شوند.

عدم کنترل دریچه های ورود و خروج هوای ماشین جوجه درآوری چه تبعاتی به دنبال دارد؟

بسیاری از استفاده کنندگان دستگاه های جوجه کشی در میان فاکتورهای مهم جوجه کشی به فاکتورهای دما ، رطوبت و چرخش تخم ها توجه می کنند. در حالی که اکسیژن نیز یکی دیگر از فاکتورهای حیاتی جوجه درآوری است که باید در داخل دستگاه تامین شود. مثلا فرض کنید که 300 عدد تخم را در داخل دستگاه گذاشته اید و راندمان جوجه کشی 80 درصد است. در این صورت حدود 240 تا 250 تخم به جوجه تبدیل شده و همه 20 درصد اکسیژن موجود در هوای داخل دستگاه را در یک ثانیه تنفس می کنند و بسته بودن دریچه های ورود و خروج دستگاه باعث خفه شدن جوجه ها می شود. به همین دلیل باید دریچه های ورود و خروج هوا دستگاه جهت تامین اکسیژن لازم توسط اپراتور باز شود. در اواخر مرحله هچر و نزدیک شدن به زمان هچ باید دریچه های بیشتری باز شوند. همچنین در مواقعی مانند کاهش تعداد تخم های داخل دستگاه و یا قطع شدن برق برای ثابت ماندن رطوبت و دما در حد مطلوب باید تعدادی از دریچه ها بسته شوند.

 

فیلم از تلاش جوجه برای خروج از تخم نطفه دار

 

 

فیلمی از جوجه کشی که در آن جوجه تلاش میکند تا از تخم در بیایید برخی مواقع تازه نبودن تخم نطفه دار سبب میشود انرژی کافی در زمان هچ به جوجه منتقل نشود یا رطوبت کم تر از میزان عادی سبب میشود پوسته تخم سایده نشده و جوجه توان کافی برای خروج از تخم را نداشته باشد برخی مواقع غذای مرغی که تخم نطفه دار میگذارد نامناسب بوده و تخم نطفه دار زمانی که به جوجه تبدیل میشود توان کافی به دلیل ناکافی بودن مواد مغذی زرده تخم امکان خروج جوجه ها از تخم وجود ندارد.

 

دسته بندی مقالات جوجه کشی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
384+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت