جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ – بخش چهاردهم

By |1396/3/8 4:36:528ام خرداد, 1396|آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ | پیشنهاد میگردد تغییر جیرههای غذایی را به روش زیر انجام گیرد: به این روش جیره جدید را جایگزین جیره قدیم نمایید. هرگز جیره با کیفیت پایین به شترمرغ ندهید و از دادن غذاهای باقیمانده در دانخوری و خصوصاً غذاهای خیس و یا تخمیر شده خودداری کنید. جوجه شترمرغها در سنین پایین دستگاه گوارش آنها هنوز تکامل نیافته لذا فیبر خام را [...]

جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ – بخش سیزدهم

By |1396/3/7 4:58:097ام خرداد, 1396|آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

ویتامین ها: ویتامین ها مثل مواد معدنی در ساخت ترکیبات بدن و انجام اعمال مختلف بدن نقش دارند و ویتامین ها از مواد اساسی اضافه شونده به جیره غذایی هستند که نقش حفاظت پرنده در مقابل بیماری ها را به عهده دارند و کمبود آنها ابتلا به بیماری های مختلف را به دنبال دارد. تغذیه شترمرغ تغذیه مداوم و یکنواخت در مورد شترمرغ از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا ترکیب جیره حتی [...]

جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ – بخش سیزدهم

By |1397/8/21 12:59:286ام خرداد, 1396|آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ | پروتئین از اسیدهای آمینه تشکیل شده است. اسیدهای آمینه از ترکیبات اولیه هر سلول بود که در فعالیتهای متابولیکی بدن شرکت می نمایند. لذا پروتئین موجود در غذا یکی از مهمترین عوامل رشد و تولید مثل هر موجود زنده محسوب میگردد. پروتئین که برای رشد اعضای بدن از قبیل گوشت، پوست، پر، قوای جنسی، تولید مثل و غیره که جزء مواد [...]