ستر هچر هم‌زمان چیست؟

By |مقالات جوجه کشی|

دستگاه‌های جوجه‌کشی از پرندگان را می‌توان به چهار نوع ستر  ، هچر ، Setter Hatcher Asynchronous