تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی

By |1397/12/8 8:23:4328ام شهریور, 1397|بیماری های پرندگان و طیور, مقالات جوجه کشی|

تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی | برای جوجه کشی کنترل دما و رطوبت یکی از مهم ترین اصل ها میباشد .