نکات مهم نگهداری مرغ مینا در منزل | بدون خواندن این مقاله مرغ مینا نگه ندارید

By |1398/5/20 4:52:215ام مهر, 1397|بیماری های پرندگان و طیور, مرغ مینا, مقالات جوجه کشی|

نگهداری مرغ مینا :مرغ مینا پرنده ای بسیار باهوش و زیرک است و قادر است با آموختن