تاریخچه شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

تاریخچه شترمرغ تاریخچه شترمرغ : مصریان باستان در ۲۰۰۰ سال قبل شتر مرغ را برای کشیدن ارابه تربیت می کردند. آرسینو ملکه مصری بر شتر مرغ زین شده ای سوار می شده است. گروه های شترمرغ گاهی اوقات در روم برای کشیدن ارابه ها در مسابقات مورد استفاده قرار می گرفتند. ژنرال های رومی کلاه خودهای رزمی خود را با پرهای شترمرغ، به عنوان نشانه ای از رهبری (فرماندهی) [...]