آماده کردن ماشین جوجه کشی قبل از چیدن تخم شترمرغ – بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

قبل از قرار دادن هر تخم در داخل ماشین جوجه کشی، ماشین و تمام تجهیزات آن باید کاملاً تمیز و ضدعفونی شوند (توجه داشته باشید آماده کردن ماشین جوجه کشی قبل از چیدن تخم شترمرغ قبل از قرار دادن تخمها در ماشین آنها باید آماده