ارزش غذایی و کیفیت تخم مرغ بومی – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ارزش غذایی و کیفیت تخم مرغ بومی - بخش دوم : رنگ قهوهاى پوسته تخم مرغ به دلیل وجود مقادیر نسبتا زیادی رنگیزه پروتوپورفیرین (Protoporphyrin-IX) و مقادیر کمتری از رنگیزه های بیلیوردین ( Zinc Prophyrin ) (Biliverdin-lX)   ذخیره شده در بخش کوتیکول پوسته تخم مرغ میباشد. رنگ پوسته تخم مرغ تحت تاثیر فصل سال (تابستان و بهار، روشن تر و در زمستان و پاییز تیره تر) استرس، سن مرغ، بیماری [...]

ارزش غذایی و کیفیت تخم مرغ بومی

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

ارزش غذایی و کیفیت تخم مرغ بومی : با افزایش آگاهی و اطلاعات تغذیهای -جامعه باعث شده امروزه تخممرع و گوشت مرغ بومی به دلیل طبیعی بودن در میان مصرف کنندگان از مقبولیت بیشتری برخوردار است. اگر چه تخم مرغ محلی در قیاس با تخم مرغ صنعتی از نظر ارزش غذایی تفاوت چندانی ندارند. اما باید بخاطر داشت که مرغ های بومی که بخشی از نیازهای غذایی شان را از [...]