کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری

By |گوناگون, مقالات جوجه کشی|

کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری -  نور مرغداری : با توجه به تاثیر تهویه، دما، رطوبت و نور سالن بر سلامت و عملکرد پرنده، همیشه در طول دوره بخصوص دوره ابتدایی پرورش باید مورد توجه قرار گیرند. در حالت عادی هوای داخل سالن باید تمیز و حتی الامکان عاری از گرد و غبار و گازهای مضر (آمونیاک) باشد. هدف [...]