چگونه دستگاه مه ساز بسازیم

By |مقالات جوجه کشی|

معمولا دستگاه های جوجه کشی برای تامیین رطوبت حود از کاسه آب یا رطوبت ساز استفاده میکنند