پرورش نیمچه و مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش نیمچه و مرغ پرورش نیمچه و مرغ | یکی از عواملی که باعث پایین بودن میزان بهره وری در مقایسه با معیارهای جهانی درامر تولیدات طیور در کشور ما میباشد، پایین بودن سطح مدیریت پرورش و یا بعبارت دیگر، پایین بودن سطح عوامل مدیریتی نسبت به سطح جهانی است. پس اگر در اجراء بتوان عوامل مدیریت پرورش را بهبود بخشید، بی شک میزان بهره برداری و تولید در سالن [...]

شناسایی و حذف جوجه های وازده

By |مرغ|

شناسایی و حذف جوجه های وازده : بعد از ورود گله جوان به سالن های تولید، شناسایی و حذف جوجه های وازده می باشد. جوجه یا نیمچه وازده به دلیل ضعیف بودن مستعد بیماری می باشند، لذا حذف این دسته از مرغ ها امکان شیوع بیماری را در سالن کاهش می دهد. جوجه یا نیمچه وازده عمدتاً لاغر، کم رمق و دارای نقص بدنی می باشند که بهترین موقع حذف این [...]

میزان مواد اولیه مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش مرغ های مولد : هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی بخش مهمی از هزینه اجرای طرح را تشکیل میدهند . تامین خوراک مورد نیاز پرنده مهمترین هزینه لازم در امر پرورش محسوب میشود . برای اقتصادی بودن پرورش مرغ بومی ، بهتر است بخشی از نیازهای غذایی مرغ ها از محیط بیرون توسط پرنده و همچنین استفاده از پسماند غذایی خانواده و یا رستوران ها و [...]