پرورش طاووس | اصول ، جوجه کشی ، نگهداری

By |سایر پرندگان, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

پرورش طاووس | اصول ، جوجه کشی ، نگهداری طاووس یکی از زیباترین پرنده های حال حاضر است که از دسته قرقاولان بوده که به دلیل تنوع بسیار بالا در رنگ بندی توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده است . این پرنده در فرهنگ های مختلف و در دنیای ادبیات سراسر جهان به عنوان جلوه زیبایی نام برده شده که آن هم به دلیل پر های زیبا و [...]