سیستم پرورش مرغ بومی – بخش اول

By |مقالات جوجه کشی|

سیستم پرورش مرغ بومی : مرغ های بومی در نقاط مختلف دنیا به شیوه های مختلفی نگهداری می شوند. رایج ترین روش پرورش مرغ بومی بصورت صنعتی و یا نیمه صنعتی در کشور ما شیوه پرورش بر روی بستر میباشد. همانطور که قبلا ذکرشد مرغ بومی بر خلاف مرغ های صنعتی اصلاح شده که در یک فضای محدود بر روی بستر و یا قفس پرورش داده میشوند، مرغ های بومی [...]