پروبیوتیک ها در پرورش پرندگان

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

پروبیوتیک ها در پرورش پرندگان پروبیوتیک | هموژنیزر فشار، تاثیرات مثبتی بر بهره وری جوجه های گوشتی هنگام استفاده در یک غلظت خاص دارد. آنها همچنین دریافتند که افزایش وزن بدن با باکتری های اسید لاکتیک غنی شده با کبالت (L. اسیدوفیلوس و L. casei) و میسلیوم قارچی ، هنگام اسپری کردن بر روی رژیم ماز پایه. ژو و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند که Bacillus coagulans ZJU۰۶۱۶، بهبود عملکرد رشد، FCR، [...]