کاهش باکتری های خوراکی

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

کاهش باکتری های خوراکی کاهش باکتری های خوراکی | انتخاب ژنتیکی شدید در جوجه های گوشتی و لایه ها در سال های اخیر برای صفات عملکرد بالا باعث افزایش حساسیت به بیماری های عفونی شده است. گوشت مرغ با انتقال پاتوژن های روده ای، از جمله سالمونلا و کمپیلوباکتر همراه است.