نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد نگهداری تخم مرغ جوجه کشی: نگهداری تخم مرغ جوجه کشی نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد :  برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از یخچال استفاده کرد تخم مرغ، دارای مادهٔ غذایی و رطوبت لازم است. اگر در وضع نامناسب نگهداری شود، مادهٔ غذایی آن فاسد می شود و جنین از بین میرود. بهترین دما برای [...]

واکسن برونشیت h-20

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسن برونشیت h-20 واکسن برونشیت h-20 : واکسن برونشیت عفونی سویه ۱۲۰ - H این واکسن محتوی ویروس بسیار تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه ۱۲۰-H( سویه ماساچوست ) کشت داده شده در تخم مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و برای ایمن سازی فعال علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. واکسن-مرغ دز و نحوه مصرف : [...]