ساخت دستگاه های جوجه کشی مدرن

By |اخبار شرکت|

طراحی و ساخت دستگاه های جوجه کشی مدرن : گروه صنعتی اسکندری به عنوان سازنده مدرن ترین دستگاه های جوجه کشی خانگی و صنعتی در ایران در حال طراحی و ساخت جدید ترین نوع ماشین های جوجه کشی مطابق با دانش روز دنیا میباشد. این دستگاه های جوجه کشی که مطابق با تکنولوژی