کاربرد پروبیوتیک ها در تولید مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

کاربرد پروبیوتیک ها در تولید مرغ کاربرد پروبیوتیک ها در تولید مرغ | استفاده از آنتی بیوتیک ها در خوراک مرغ به عنوان پروموتر رشد در بسیاری از کشورها در سراسر جهان محدود شده است. در نتیجه، در حال افزایش علاقه به پیدا کردن گزینه های مناسب برای افزایش رشد و پیشگیری بیماری در بخش مرغ وجود دارد. پروبیوتیک ها به عنوان مکمل های خوراکی جایگزین برای آنتی بیوتیک ها [...]