وزن و جثه بدن مرغ تخم گذار

By |مقالات جوجه کشی|

وزن بدن و شرایط بدنی مرغ در زمان بلوغ مهمترین معیار مؤثر بر عملکرد بعدی آن می باشد.