زمان واکسیناسیون پرندگان

By |مقالات جوجه کشی|

زمان واکسیناسیون زمان اجراء واکسن از لحاظ توسعه واکنش ایمنی بسیار حساس است. هدف از برنامه های واکسیناسیون عبارتند از : الف ) محافظت جوجه های جوان و مرغ های بالغ در برابر عفونت ب ) اطمینان از سطح بهینه آنتی بادی مادری در جوجه های گوشتی حاصل از آنها. الگوی منحنی عیار آنتی بادی مشابه منحنی تولید تخم مرغ است بطوریکه در ابتدا به اوج رسیده سپس به تدریج [...]

نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون طیور

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون طیور نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون :  واکسن های زنده عوامل زنده بیماری هستند که اگر در هنگام استفاده از آنها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است گاهی موجب ایجاد بیماری شوند. بنابراین باید از ریخت و پاش واکسن ها جلوگیری کرد و در صورت ریخته شدن از محلول ضد عفونی کننده قوی در آن منطقه استفاده نمود. همچنین باید [...]

معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش سوم

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

ترکیبات آلدئیدی ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم : دومین گروه مهم تشکیل دهنده ترکیبات ضدعفونی کننده ها ترکیبات آلدئیدی نظیر فرمالدئیدو گلوتارآلدئید میباشد. این ترکیبات بر روی طیف وسیعی از عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی موثر است. این ترکیبات با اختلال در سنتز DNA و RNA مانع رشد و تکثیر میکروارگانیسمها می شوند. اثر میکروب کشی ترکیبات آلدئیدی با ترکیبات چهار تایی آمونیوم تشدلیل [...]