واکسیناسیون داخل چشمی مرغی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون داخل چشمی مرغی واکسیناسیون داخل چشمی مرغی : روش قطره چشمی ، موثرترین شیوه واکسیناسیون است. زیرا مطمئنا هر یک از طیور یک دوز کامل واکسن را دریافت می کنند .معایب آن این است که وقت گیر است و اغلب در عمل به صورت ناقص انجام می شود. روش کار از یک مایع رقیق کننده استریل جهت آماده سازی واکسن استفاده شود.  پرنده را طوری نگهدارید که سر آن به یک [...]