برنامه واکسیناسیون شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

برنامه معمول واکسیناسیون شترمرغ واکسیناسیون شترمرغ ۶- امنیت زیستی تولید زمانی موفقیتآمیز است که خطر بیماری به حداقل ممکن برسد. میزان بیماری در مزارع قدیمی و در مناطقی که مزارع پرورشی زیاد وجود دارند بالاتر است. امنیت زیستی به مقدار زیادی به کاهش خطرات بیماری کمک می کند و بنابراین وضعیت سلامت و تولید افزایش پیدا می کند. امنیت زیستی اقدامات و روشی هایی است که برای افزایش سوددهی، محیط [...]