نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون طیور

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون طیور نکات کاربردی در خصوص واکسن و واکسیناسیون :  واکسن های زنده عوامل زنده بیماری هستند که اگر در هنگام استفاده از آنها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است گاهی موجب ایجاد بیماری شوند. بنابراین باید از ریخت و پاش واکسن ها جلوگیری کرد و در صورت ریخته شدن از محلول ضد عفونی کننده قوی در آن منطقه استفاده نمود. همچنین باید [...]