واکسیناسیون مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون اولیه به طریق اسپری واکسیناسیون اولیه به طریق اسپری واکسیناسیون اولیه به صورت افشان درشت انجام شود و قطر قطرات آب حدود ۰/۱۵ میلیمتر یا ۱۵۰ میکرون باشد. هرز رفتن محلول واکسن عمدتاً ناشی از تبخیر در اثر استفاده از افشان ریز و یا چکه در اثر استفاده از افشان درشت است. بنابراین این ضایعات باید در محاسبه حجم محلول واکسن در نظر گرفته شود و جبران گردد. واکسیناسیون جوجه های یک [...]