روشهای واکسیناسیون در کلیه طیور | چگونه پرنده خود را واکسن بزنیم؟

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

این روشهای واکسیناسیون کلی بوده و برای کلیه طیور مخصوصا مرغ استفاده می شود. برحسب نوع استفاده و طریقه مصرف ذکر شده بر روی خود واکسن این توصیه ها به کار گرفته می شود. روش قطره چشمی : این روش برای واکسن های زنده مانند نیوکاسل، برونشیت و لارنگوتراکییت