واکسن برونشیت h-20

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسن برونشیت h-20 واکسن برونشیت h-20 : واکسن برونشیت عفونی سویه ۱۲۰ - H این واکسن محتوی ویروس بسیار تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه ۱۲۰-H( سویه ماساچوست ) کشت داده شده در تخم مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و برای ایمن سازی فعال علیه بیماری برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است. واکسن-مرغ دز و نحوه مصرف : [...]