دلیل خفگی جوجه ها درون تخم در زمان هچر

By |مقالات جوجه کشی|

دلیل خفگی جوجه ها درون تخم در زمان هچر بسیاری از افراد در زمان هچر با راندمان پایینی مواجه میشوند ، در حالی که در نطفه سنجی جوجه به طور کامل رشد کرده است و هیچ مشکلی ندارد اما درون تخم دچار خفگی میشود و نمیتواند از تخم خارج شود!!! در این مقاله به بررسی این مشکل پرداخته ایم. مقاله امروز را میتوانیم یکی از رازهای هچر بنامیم چراکه این [...]