درصد تولید جوجه گوشتی

By |مقالات جوجه کشی|

میزان تولید جوجه گوشتی حدود ۶ میلیون مرغ و ۶۰۰ هزار خروس گلهٔ مادر برای تولید ۵۰۰ میلیون جوجهٔ گوشتی