واکسن ۲۵ نیوکاسل

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

واکسن ۲۵ نیوکاسل واکسن ۲۵ نیوکاسل | پس از خشک شدن و ارزیابی پودرهای دارونما، از واکسن های پودر برای تولید واکسن استفاده شد. برای این منظور، سلول انسدادی کلون ۳۰ از ویروس ND که توسط Intervet International (Boxmeer، هلند) ساخته شده است از مایع آلانتوئیک

واکسیناسیون تنفسی نیوکاسل

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون تنفسی نیوکاسل | واکسن پودر در نظر گرفته شده برای واکسیناسیون اسپرم مرغ توسط اسپری کردن خشکی ویروس بیماری نیوکاسل زنده با تثبیت کننده های بالقوه (منیتول، ترهالوز، پلی وینیل پریلولیدون (PVP)، آلبومین سرم گاو (BSA)) تهیه شد