جمع آوری تخم مرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

جمع آوری  تخم مرغ جمع آوری  تخم مرغ  می تواند  دستی یا خودکار  انجام شود .برای یک کارگر  ماهر  جمع آوری تخم مرغ های  30000 قطعه پرنده  تخمگذار با دست   و انجام کار های   دیگر چندان  مشکل  نیست . برای سهولت  در کار  تخم مرغ ها  را داخل   شانه های مقوایی  جمع آوری  و با یک  ارابه  در طول راهرو  به حرکت در می آورند  .تعدادی  از ارابه ها  مکانیزه  [...]