پروبیوتیک در خوراک مرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

پروبیوتیک در خوراک مرغ حالت های فعالیت پروبیوتیک پروبیوتیک در خوراک مرغ | اثرات مفیدی از پروبیوتیک ها به وسیله مکانیسم عمل آنها متاثر می شود که از طریق آن رشد و تکثیر باکتری های بیماری زا را مهار می کند. شایع ترین روش مهار کردن این است که کاهش pH خونی. در طول مطالعات in vitro مشخص شد که متابولیت های اولیه مانند اسیدهای آلی و پراکسید هیدروژن در [...]