الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی فنس کشی؛ الگوی ساخت آشیانه مرغ بومی | به این صورت که دیوار طولی پشست، دیوار طولی جلو و دیوارهای عرضی جانبی به وسیله مصالح موجود در روستا ساخته شود. ارتفاع این دیوارها، یک متر در قسمت پایین می تواند باشد و بقیه (تا ارتفاع ۲ متر) را می شود فنس کشی کرد. با احداث پنجره هایی در دیوارهای عرضی و یا پشتی می توان [...]