مواد مخصوص ضد عفونی شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

مواد مخصوص ضدعفونی شترمرغ آهک زنده مواد مخصوص ضد عفونی شترمرغ : آهک زنده (۱) آهک زنده معمولا بعنوان عامل جذب، برای جذب رطوبت بستر و بعنوان ضدعفونی کننده در ورودی سالن جوجه ها وپن های مولدین و غیره استفاده می شود.از آهک زنده بعنوان ضدعفونی کننده در زه کشی ها و محل هایی که با مدفوع آلوده هستند استفاده می شود. مواد مخصوص ضد عفونی شترمرغ غلظت های کم [...]