ویژگی های بلدرچین های نر و ماده – زیست شناسی ، بوم شناسی و کشتار

By |بلدرچین, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

ویژگی های بلدرچین ویژگی های بلدرچین | از لحاظ تعیین طبقه بندی جانوری و زیست شناسی بلدرچین به راسته مرغان ، خانواده قرقاول ، زیرخانواده ماکیان اهلی و گونه بلدرچین تعلق دارد . در جهان دو گونه بلدرچین ژاپنی و اروپایی بسیار مورد توجه میباشند که میان این دو گونه بلدرچین ژاپنی و اروپایی بسیار مورد توجه می باشند که میان این دو گونه رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد . [...]