مرغ بومی و انواع آن

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

مرغ بومی مرغ بومی | عمر اقتصادی مرغ ہومی مرغ بومی (روستایی) مرغ بومی | عمر اقتصادی مرغ ہومی ۱۸ ماه است که پس از سپری شدن دوره رشد و رسیدن به سن بلوغ (۵/: الی ۵ ماه) و تولید تخم، معمولا به مدت یکسال از آنها تخم کشی می کنند. علاوه بر ۱۸ ماه گفته شده، مرغ ها را به مدت یکسال دیگر می توان نگه داشت، [...]