مواد خوراکی مرغ تخم گذار

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

غذای مرغ -مواد خوراکی تامین کننده انرژی جو غذای مرغ تخم گذار :جو غله ای با انرژی و پروتیئن متوسط است که خصوصیات آن در میان یولاف و گندم قرار دارد .قابلیت هضم جو در پرنده های جوان کمتر است که احتمالا به علت وجود بتاگلوکان هاست. مقدار پروتئین جو به طور معمول 11 تا 12 درصد است که در بعضی شرایط میزان آن به 14 تا 16 درصد هم [...]

جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات

By |مرغ|

جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات پرنده مرغ پرنده مرغ : جایگاه پرنده مرغ در دنیای حیوانات : در سیستم رده بندی مهره داران ،طیور پس از خزندگان قرار گرفته اند. بین پرندگان و خزندگان شباهت هایی و جود دارد به ظوری که هر دو گروه تخم گذار هستند و زرده در هر دو چند لایه است نر ها در هر دو گروه هموگامت (یک نوع گامت) و ماده ها هتروگامت (دو [...]