آشنایی با پرورش مرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

اصول پرورش مرغ اصول پرورش مرغ : زنجیر تولیدات طیور تولیدات طیور در زنجیره ای شامل مجموعه ای از فعالیت های اصلی و فرعی صورت می گیرد واحد های پرورش مرغ لاین ،اجداد ،مادر ،جوجه کشی،پولت ،گوشتی و تخم گذار . کارخانجات خوراک ،کشتارگاه ، و فراوری گوشت طیور واحد های بسته بندی و فراوری مرغ . مرغ لاین گله لاین شامل مجموعه ای از ماکیان است که دارای ژن [...]